Вибирай та оформлюй фінансові та страхові послуги

Індексація заробітної плати: основні показники і калькулятор для розрахунку

Індексація зарплати - це спосіб забезпечити її захист від впливу інфляційних процесів. Сенс індексації полягає в тому, щоб величину заробітної плати розглядати не в абсолютній величині, а з прив'язкою до індексу споживчих цін. Індексація заробітної плати є інструментом збереження платоспроможності громадян країни і входить до переліку соціальних зобов'язань держави і/або роботодавця.

Коментарі

У цій статті розглядаються методи індексації зарплати, наводяться приклади і статистичні дані на поточну дату публікації. Нижче ви знайдете калькулятор індексації зарплати, а також основну інформацію про те, як самостійно розрахувати суму індексації.

Індексація заробітної плати

Індексація заробітної плати – це термін зі сфери економіки, що означає перерахунок числової величини якогось показника в кореляції від рівня інфляції. Наприклад, якщо мова йде про заробітну плату, то її реальна величина оцінюється кількістю товарів або послуг, які можна придбати на ці гроші. Під впливом інфляції реальна сума будь-якого доходу знижується і, залишаючись незмінною, заробітна плата може «не встигає» за ростом цін. Щоб нейтралізувати цей вплив застосовується індексація, сенс якої полягає в пропорційному підвищенні суми доходу (заробітної плати) залежно від зростання цін.

Індексація може повністю компенсувати зростання споживчих цін. У деяких випадках проводять часткову індексацію. У кожному разі індексація здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також за рахунок коштів фондів соціального страхування. В Україні діє Закон «Про індексацію грошових доходів населення» № 1282-ХII від 3 липня 1991 роки («Про індексацію грошових доходів населення»), согласно которому, индексации подлежат:

  • заробітня плата
  • пенсії
  • стипендії
  • суми соціальних виплат
  • аліменти (якщо вони призначені у фіксованій грошовій сумі)
  • інші виплати

Детальна інформація про Закон тут http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12

За якими правилами проводиться індексація в Україні

Крім вищеназваного Закону, при індексуванні доходів слід керуватися Порядком проведення індексації грошових доходів населення № 1078 від 17 липня 2003 року («Порядок проведення індексації грошових доходів населення»). У документі прописані правила розрахунку індексу споживчих цін і, відповідно, сум індексації.

Індексації підлягає тільки та частина зарплати, яка не перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних громадян. Все, що більше цієї суми, не може бути проіндексовано. Важливо знати, що при проведенні індексації враховуються всі виплати, які входять в поняття заробітна плата, крім разових доходів.

Величина прожиткового мінімуму для працездатного населення з липня по листопад 2018 року включно складає 1841 грн. З 1 грудня 2018 року цей показник склав 1921 грн.

Проведення індексації необхідно, якщо індекс інфляції або його ще називають індекс споживчих цін (Consumer Price Index) перевищує поріг індексації 103%. Щоб дізнатися величину індексу споживчих цін на поточну дату, слід звернутися на офіційний веб-сайт Державної служби статистики. Держстат щомісяця, не пізніше 10 числа наступного за звітним, зобов'язаний надавати дані по величині ІСЦ. Цей показник розраховується методом наростаючого підсумку, починаючи з березня 2003 року.

Право встановлення правил індексування доходів за регіональною ознакою мають органи місцевої влади, якщо індекс інфляції в цьому регіоні не нижче, ніж по країні в цілому (див. Пункт 12 Порядку № 1078). Зрозуміло, фінансування таких видів індексацій проводиться за рахунок місцевих бюджетів і з урахуванням регіонального індексу споживчих цін.

Для працівників підприємств, не включених до бюджетної сфери, фінансування яких проводиться на принципах господарського розрахунку, індексація проводиться відповідно до правил і в розмірах, прописаних колективним договором. При цьому мінімальний поріг індексації на таких підприємствах не може бути нижче встановленого законодавством мінімуму. Держпрозрахункові підприємства мають право встановити мінімальний розмір індексації, виходячи з фінансових можливостей компанії.

Якщо на підприємстві регулярно проводиться підвищення зарплати, то сума індексації на момент перегляду заробітної плати зменшується на дельту відхилення.

Всі питання, що стосуються індексації доходів, знаходяться під контролем Міністерства соціальної політики України. Якщо виникають розбіжності, суперечки, претензії, то повноваженнями для їх вирішення наділені судові інстанції.

Індекс споживчих цін, ІСЦ (Держстат України)

2017 рік

Індекс, %

2018 рік

Індекс, %

Січень

101,1

Січень

101,5

Лютий

101,0

Лютий

100,9

Березень

101,8

Березень

101,1

Квітень

101,9

Квітень

100,8

Травень

101,3

Травень

100,0

Червень

101,6

червень

100,0

Липень

100,2

Липень

99,3

Серпень

99,9

Серпень

 

Вересень

102,0

Вересень

 

Жовтень

101,2

Жовтень

 

Листопад

100,9

Листопад

 

Грудень

101,0

Грудень

 

*Дані за серпень відсутні, оскільки розрахунок ІСЦ проводиться до 10 числа місяця, наступного за звітним (оновлюється).

Приріст індексу споживчих цін (ІСЦ)

Місяць підвищення зп

Рік підвищення зп

2015

2016

2017

2018

Січень

79,8

28,2

14,0

Лютий

70,7

28,7

15,2

Березень

54,1

27,5

10,9

Квітень

35,2

23,2

9,9

Травень

32,3

23,0

10,7

Червень

31,7

23,3

6,8

Липень

33,2

23,4

6,6

 

Серпень

34,3

23,9

6,7

 

Вересень

31,3

21,8

6,7

 

Жовтень

32,9

18,3

3,4

 

Листопад

30,3

16,3

3,4

 

Грудень

29,4

15,2

3,5

 

У таблиці наводяться дані про приріст індексу споживчих цін. Потрібне значення для подальшого розрахунку знаходиться на перетині відповідного місяця і року. Наприклад, якщо попереднє підвищення було у вересні 2017 року, то приріст 6,7. Якщо в лютому 2017 року, то потрібне значення 15,2.

Формула для розрахунку індексації

Щоб розрахувати суму індексації, слід помножити суму зарплати, що індексується на показник приросту ІСЦ (індексу споживчих цін). Отримане слід розділити на 100%.

Про те, як визначити величину приросту індексу споживчих цін, - згадувалося вище. Відзначимо тільки, - Порядку 1078 сказано, що приріст ІСЦ визначається наростаючим підсумком на підставі даних про щомісячні індекси споживчих цін.

Приклад розрахунку:

Співробітник зарахований до штату підприємства в грудні 2017 року. Його оклад, згідно зі штатним розкладом, становить 6000 грн. При розрахунку базовим місяцем береться грудень’2017.

Місяць

Індекс ПЦ, %

Індекс для розрахунку, %

Приріст індексу ПЦ,%

Грудень

101,0

 

 

Січень

101,5

 

 

Лютий

100,9

 

 

Березень

101,1

 

 

Квітень

100,8

 

 

Травень

100,0

 

 

Червень

100,0

 

 

Липень

 

 

 

Серпень

 

105,4

5,4

Індекс для розрахунку в серпні 2018 (приклад)

1,01*1,015*1,009*1,011*1,008*1,000*1,000*100=105,4

В даному прикладі приріст ІСЦ за станом на серпень 2018 року перевищив встановлений мінімум в 103% (105,4%), що дає підставу для проведення індексації. Такий механізм розрахунку прописаний в Порядку 1078 та полягає в множенні місячних індексів інфляції, які перетворюються у вигляді коефіцієнтів з трьома знаками після коми. Потім отриманий добуток множиться на 100 і округляється до одного знака після коми (див. приклад).

Індекс для розрахунку в лютому 1,015*1,009*100=102,4

Індекс для розрахунку в березні 1,015*1,009*1,011*100=103,5

Індекс для розрахунку в квітні 1,015*1,009*1,011*1,008*100=104,4

Індекс для розрахунку в травні 1,015*1,009*1,011*1,008*1,000*100=104,4

Індекс для розрахунку в червні 1,015*1,009*1,011*1,008*1,000*1,000*100=104,4

Індекс для розрахунку в липні 1,015*1,009*1,011*1,008*1,000*1,000*99,3*100=103,6

Отже, у працівника оклад 6000 грн, відпрацював він повний місяць і має право на індексацію в розмірі 3,5% від суми прожиткового мінімуму, який встановлений на той момент 1841 грн. В результаті маємо 64,44 грн.

1841 грн*3,5% =64,44 грн.

Калькулятор індексації зарплати

Калькулятор індексації входить до складу багатьох бухгалтерських програм, зокрема, для розрахунку заробітної плати на виробництві, в компанії будь-якої форми власності. Калькулятор індексації заробітної плати також можна знайти і скористатися ним на спеціалізованих інтернет ресурсах. Втім, розрахувати суму індексації зарплати в Україні можна за допомогою звичайного калькулятора, дотримуючись правил і формул, які були наведені вище. Проте, отриманий таким чином результат повинен збігатися з сумами, які розраховуються автоматичним способом.

Для довідки наводимо таблицю з даними індексації по роках у вигляді коефіцієнтів і суми, виражених в національній валюті.

№ п/п

Місяць

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Значення

Сума

Значення

Сума

Значення

Сума

1

Січень

79,8

1469,12

28,2

519,16

14,0

257,74

2

Лютий

70,1

1301,59

28,7

528,37

15,2

279,83

3

Березень

54,1

995,98

27,5

506,28

10,9

200,67

4

Квітень

35,2

648,03

23,2

427,11

9,9

182,26

5

Травень

32,3

594,64

23,0

423,43

10,7

196,99

6

Червень

31,7

583,60

23,3

428,95

6,8

125,19

7

Липень

33,2

611,21

23,4

430,79

6,6

121,51

8

Серпень

34,3

631,46

23,9

440,00

6,7

123,35

9

Вересень

31,3

576,23

21,8

401,34

6,7

123,35

10

Жовтень

32,9

605,69

18,3

336,90

3,4

62,59

11

Листопад

30,3

557,82

16,3

300,08

3,4

62,59

12

Грудень

29,4

541,25

15,2

279,83

3,5

64,44

Перелік доходів, які підлягають індексації

Для кращого розуміння, як проводиться індексація в Україні, наводимо розгорнутий опис видів доходів, які підлягають індексації.

Доходи, які індексуються

Доходи, які НЕ індексуються

Заробітна плата, в тому числі: посадові оклади, доплати, надбавки, премії, інші виплати НЕразового характеру

 

Лікарняні, відрядження, відпускні (виплати, які визначаються шляхом розрахунку середньої зарплати)

Пенсії з урахуванням доплат і надбавок

Доходи від оренди

Стипендії

Дивіденди

Сума допомоги по безробіттю

Доходи від ведення фермерського або домашнього підсобного господарства

Сума допомоги безробітному, який проходить професійну перепідготовку

Доходи, отримані внаслідок підприємницької діяльності

Страхова виплата інваліду дитинства, який народився внаслідок професійної травми або захворювання, отриманого його матір'ю під час вагітності

Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, матерям-одиначкам, дітям, які перебувають під опікою

Страхова щомісячна виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві

Соціальна допомога по догляду за дитиною при досягненню трирічного віку

Компенсація втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Інші соціальні виплати, які розраховуються на базі прожиткового мінімуму (

Грошове утримання військовослужбовців

Виплати з Фонду соціального страхування:

допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

допомога при народженні дитини

допомога на поховання

допомога при втраті профпридатності (разова)

допомога при смерті в результаті нещасного випадку на виробництві

допомога в результаті смерті в результаті профзахворювання

 

Суми по відшкодуванню збитку внаслідок інвалідності, а також суми, що виплачуються при втраті годувальника

Матеріальна допомога (цільова, разова)

 

 

Разова допомога при виході на пенсію

 

Винагороди за підсумками роботи за рік

Індексація заробітної плати, як і інших доходів громадян України, є одним із заходів щодо поліпшення якості життя та нівелювання наслідків інфляційних ризиків. Проведення індексації на кожному підприємстві є обов'язковим, така ж вимога поширюється на підприємців, що використовують у своїй діяльності працю найманих працівників.

Індексація зарплати є одним з державних гарантій у сфері оплати праці. За порушення цих гарантій і їх несвоєчасне проведення передбачаються штрафні санкції. Штрафи можуть досягати десятикратного мінімального розміру зарплати за кожного працівника. Факти порушень виявляються в результаті інспекцій Держпраці або інших уповноважених органів.

За матеріалами Maanimo.com
5,01
Коментарі