Податок на спадщину в Україні: порядок оподаткування

Успадковане майно є доходом успадковуючих осіб, через що оподатковується. Податок при вступі в спадщину стягується відповідно до Закону України «Про оподаткування доходів фізичних осіб», який визначає характер майна, що підлягає оподаткуванню, і розміри процентної ставки.

Коментарі

Дане податкове зобов'язання сплачується до бюджету України резидентами і нерезидентами із застосуванням різних процентних ставок.

Яка власність оподатковується на спадщину?

При розрахунку розміру податкового зобов'язання береться до уваги практично все майно, яке піддається оцінці в грошовому еквіваленті і яке здатне принести прибуток особі, який став його власником. До переліку входять:

 • об'єкти нерухомості – квартира, житловий будинок, в тому числі що знаходяться в процесі побудови, господарські споруди, павільйони, земельні ділянки (паї);
 • рухоме майно – автомобілі, твори мистецтва, предмети антикваріату і старовини, вироби з дорогоцінних металів;
 • різна комерційна власність – акції, цінні папери, авторські права на твори мистецтва, права на інтелектуальну власність, права на частку в комерційному підприємстві;
 • грошові кошти в готівковій або безготівковій формі, розміщені на банківських вкладах або знаходяться в обороті фірм і організацій, що зберігаються в банківських скриньках, сертифікати фінансових організацій і фондів операцій з нерухомістю;
 • суми страхового відшкодування, що належать до виплати від страхових фірм, кошти, що знаходяться на пенсійних рахунках і вкладах державних і недержавних фондів..

Ставки податку на спадщину в Україні

Оскільки податок на вступ в спадок – це окремий випадок ПДФО, то він розраховується як певний відсоток від вартості об'єктів успадкованої власності. Ставка податку застосовується в рівній мірі до всіх об'єктів, які переходять у власність спадкоємця.

Який податок повинен бути сплачений на майно, отримане в спадщину за заповітом або за законом, залежить від ступеня родинних стосунків між спадкоємцем і спадкодавцем, рідко – від соціального статусу особи спадкоємця. У 2020 актуальні такі ставки:

 • 0%, або звільнення від сплати;
 • 5%;
 • 18%.

Нульова процентна ставка застосовується в Україні при спадкуванні родичами першого ступеня споріднення. До них відносяться:

 • батьки спадкодавця;
 • його/її чоловік або дружина;
 • діти;
 • діти чоловіка або дружини від попередніх шлюбів;
 • усиновлені діти.

З 2016 року в Україні скасована обов'язковий оцінка успадкованого майна (незалежно від його виду) при його отриманні спадкоємцями першої черги.

Ставка 5% при спадкуванні застосовується по відношенню до осіб всіх рівнів спорідненості, крім першої, і до осіб, які не перебувають в родинних стосунках зі спадкодавцем. Спадкоємці другої і наступних черг при вступі в права власності повинні самостійно замовити у сертифікованих суб'єктів оцінку майна та визначити фактичну суму, що підлягає сплаті до держбюджету.

Зміни в оподаткуванні спадщини

Підписаний 24 березня 2017 року Президентом України Закон №1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» спрощує оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця. Відповідно до цих змін, спадкоємці другого ступеня споріднення (рідні брати і сестри, бабуся, дід і внуки) звільняються від сплати ПДФО у вигляді 5% вартості спадщини. Крім того, спадкоємці 1 і 2-го ступенів спорідненості також звільняються від необхідності проведення оцінки успадкованих об'єктів спадщини для цілей оподаткування.

Для осіб-резидентів, які отримали спадщину за кордоном, діє податкова ставка в розмірі 18%. При визначенні резидентства громадянство не має першочергового значення: резидентом України вважається особа, що перебуває на її території мінімум 183 днів протягом року. Навіть будучи громадянином України, але проводячи за її межами більше 183 днів в році, спадкоємець зобов'язаний сплатити максимальну податкову ставку при вступі у спадок.

При спадкуванні майна в Україні особами-нерезидентами ставка податку також дорівнює 18%. Розрахункова сума податку підлягає сплаті до держбюджету. Наявність і ступінь спорідненості не грає ролі в цьому випадку.

Для деяких пільгових категорій громадян діє оподаткування за ставкою 0% незалежно від їх ступеня споріднення зі спадкодавцем. Це стосується оподаткування успадкованого рухомого майна та/або нерухомості (квартири або будинку), якщо спадкоємець є:

 • інвалідом I групи;
 • дитиною, позбавленою опіки батьків;
 • дитиною-сиротою;
 • дитиною-інвалідом.

Однак, якщо отримане особою, яка належить до пільгової категорії, майно є об'єктом комерційної власності, а також у вигляді цінних паперів, акцій, страхових компенсацій і пенсійних коштів з недержавних фондів, то така спадщина буде обкладатися за стандартною ставкою.

Оподаткування спадщини: нюанси і порядок сплати

Відповідальність за сплату податку несе сам спадкоємець. Він зобов'язаний внести певну суму в бюджет країни за той звітний рік, в який було отримано спадщину і оформлено свідоцтво про право на нього. Нотаріус, який вів спадкову справу, після видачі свідоцтва передає в обов'язковому порядку дані в фіскальні органи.

Якщо спадкоємець сплатив належну суму податку в процесі вступу в права на спадщину, то він не повинен платити його повторно після видачі нотаріального свідоцтва. Відображати отриманий дохід у декларації при ставці 0% спадкоємець не зобов'язаний.

У деяких випадках є можливість уникнути сплати податку на спадщину. Це можливо, якщо ще за життя особи його майбутній спадкоємець укладає з ним одну з угод:

 • договір довічного утримання;
 • договір ренти.

У таких випадках майно стає власністю спадкоємця ще за життя спадкодавця, але натомість спадкоємець бере на себе певні зобов'язання – довічного догляду та утримання або сплати ренти. Таким способом може передаватися будь-яке майно, але частіше їм стають об'єкти нерухомості – будинки або квартири.

Отримавши спадок від родича або іншої особи за кордоном, громадяни і резиденти України стикаються з тим, що їм необхідно сплатити податок на успадковане майно двічі – в бюджет країни, в якій отримано спадщину чи резидентом якої є спадкоємець, і в бюджет України.

У цьому випадку особа-нерезидент або громадянин України має право на оплату податку в зарубіжній країні з пред'явленням фіскальним органам документа про сплату податкового зобов'язання за кордоном із зазначенням його розміру. Уже сплачена до бюджету зарубіжної країни сума буде вирахувана з розміру податку в Україні.

Норми Податкового кодексу України покладають відповідальність за повноту і своєчасність сплати податку на спадщину за самим спадкоємцем. Про це йдеться в пп.174.3 cт.174 ПКУ. Це означає, що фізичні особи-резиденти, які отримали спадщину в 2019 році (за винятком членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення), повинні в термін до 1 травня 2020 року задекларувати свої доходи і подати декларацію про майновий стан в податковий орган за місцем своєї реєстрації в якості платника податків.

За матеріалами Maanimo.com
Коментарі