Як вступити в спадщину за заповітом? Правила та необхідні документи

Існує 2 способи отримання спадщини - за заповітом або на підставі законного права на майно померлого родича.

Коментарі

Порядок і правила вступу в спадщину за заповітом регламентовані Цивільним кодексом України. Які необхідні документи для прийняття спадщини і як потрібно оформляти цю процедуру спадкоємцю?

Правила вступу в спадщину за заповітом

У процедурі прийняття спадщини важливі дата і час його відкриття. Моментом відкриття спадщини вважається дата смерті спадкодавця або день видачі судового рішення про визнання її померлою, якщо точна дата невідома. За місце відкриття приймається останнім документально зафіксоване місце проживання померлого; якщо воно залишилося невідомим – то місцезнаходження майна або переважної його частини.

На вступ у спадок закон відводить 6 місяців з дня його відкриття. За цей час (а не по його закінченню) громадянин, який претендує на спадщину, повинен подати заяву про вступ до нього у державного або приватного нотаріуса.

Від цієї процедури звільнені тільки спадкоємці, які постійно проживали зі спадкодавцем на момент його смерті. При наявності документального підтвердження факту постійного проживання зі спадкодавцем спадкоємець вважається прийнявшим спадщину «стандартно».

Як вступити в спадщину за заповітом?

Процедуру оформлення спадщини за заповітом проводить державна чи приватна нотаріальна контора за місцем прописки померлого або місцезнаходженням успадкованого майна або основної його частини.

Процедура оформлення спадщини складається з послідовних дій:

 1. Написати заяву про претензії на спадщину в нотаріальній конторі.
 2. Зібрати документи, що підтверджують право претендування особи на спадщину.
 3. Оплатити податок в тих випадках, коли цього вимагає закон.
 4. Оформити свідоцтво про право на спадщину (обов'язково в разі з успадкуванням нерухомості).

Згідно із законодавчими змінами, з 2016 року порядок прийняття спадщини трохи спрощений. Суть змін полягає в наступному:

 • звертатися із заявою можна не тільки за місцем відкриття спадщини, але до будь-якого нотаріуса країни;
 • сільські жителі отримали можливість оформляти спадщину в органах місцевого самоврядування при наявності уповноважених співробітників з відповідною кваліфікацією;
 • обов'язкова оцінка майна при спадкуванні родичами 1 і 2 черги і в інших випадках, коли ставка податку дорівнює 0%, скасовано.

Які документи потрібні для оформлення спадщини?

Першочерговим документом, який варто оформити спадкоємцю – це заява про претензії на спадщину. Воно подається у державній або приватній нотаріальній конторі. Крім нього, для отримання спадщини за заповітом потрібно пред'явити нотаріусу такі документи:

 • заповіт (якщо спадкоємець його має);
 • свідоцтво про смерть спадкодавця (оригінал) або рішення суду про визнання такого померлим;
 • паспорт та ІПН спадкоємця;
 • довідка-характеристика з БТІ на нерухоме успадковане майно;
 • документальні підтвердження родинних стосунків з померлим;
 • документальні підтвердження місця відкриття спадщини;
 • правовстановлюючі документи на рухоме і нерухоме успадковане майно.

Спадкування за заповітом в Україні (і в будь-якій країні) – процедура, правила оформлення якої можуть змінюватися в конкретній ситуації. Перед тим як отримати спадщину в Україні, який претендує на нього особі можуть знадобитися додаткові документи і підтвердження. За документ, який підтвердить родинний зв'язок з спадкодавцем, можуть служити:

 • свідоцтво про народження, пред'явлене спадкоємцем;
 • свідоцтво про шлюб із спадкодавцем (для вдівця/вдови) або розірвання шлюбу;
 • вердикт суду, що підтверджує факт родинних відносин;
 • документ, що підтверджує факт спільного проживання особи яка претендує зі спадкодавцем аж до дня його смерті.

В якості підтвердження місця відкриття спадщини можуть бути прийняті:

 • видана в ЖЕКу, житловому кооперативі або іншій організації довідка із зазначенням місця реєстрації померлого;
 • будинкова книга з записом про постійну реєстрацію спадкодавця на день його смерті.

У деяких випадках права власності померлого на зазначені в заповіті об'єкти майна виявляються спірними і вимагають підтверджень. Як документи, що встановлюють права власності померлого, можуть бути надані:

 • документи на нерухомість – договору про купівлю-продаж, обмін, дарування, сертифікати на право на земельні паї, свідоцтво про право на спадщину, оформлене на ім'я спадкодавця, судові рішення про визнання прав на майно;
 • свідоцтво про реєстрацію авто або іншого транспортного засобу;
 • договору про банківські вклади;
 • виписка з реєстру цінних паперів та ін.

Ключовим документом при оформленні будь-якої спадщини служить тільки заява про претензії на неї, написане потенційним спадкоємцем. Відсутність всіх інших документів перешкодою у відкритті спадкової справи бути не може.

Як оформити спадщину за заповітом в Україні?

Подавати заяву про прийняття спадщини необхідно навіть при повній впевненості, що інших спадкоємців у померлого бути не може. Якщо в зазначений законом 6-місячний термін спадкоємець не зміг подати заяву з незалежних від нього причин, він може це зробити після закінчення 6 місяців, звернувшись до суду. Поважними причинами можуть бути:

 1. Служба в армії.
 2. Тривала робоча поїздка.
 3. Тяжке захворювання.
 4. Тюремне ув'язнення.

Написати заяву бажано і особам, спільно проживали зі спадкодавцем на момент його смерті.

На частку успадкованого майна незалежно від того, вказані вони в заповіті чи ні, мають спадкоємці, які належать до таких категорій:

 • неповнолітні діти спадкодавця;
 • недієздатні повнолітні діти;
 • непрацездатні вдова/вдівець або батьки спадкодавця.

Ці особи мають право на половину частини спадщини, яка належала б їм у разі поділу спадщини за законом, в порядку черги.

Після того, як було написано заяву і відкрито спадкову справу, нотаріус проводить збір документів про родинні зв'язки, стан майна, місце і час відкриття спадщини, якщо існує необхідність в таких документах. Після встановлення законних прав на успадковане майно і врегулювання суперечок, якщо вони є, а також перевірки факту арештів і/або накладених заборон, нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину.

За матеріалами Maanimo.com
Коментарі