Вибирай та оформлюй фінансові та страхові послуги

Який податок на прибуток в Україні в 2019 році? ставки ПДФО

У 2019 щодо прибуткового податку не було значних змін в Податковому Кодексі України. Розмір основної ставки як і раніше 18%, і вона застосовується практично до всіх видів доходів фізичних осіб.

Коментарі

Зміни в ПКУ, які торкнулися Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), мають крапковий характер у порівнянні з минулим роком. З основних нововведень можна виділити наступні:

 1. Вартість путівки не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, в т. ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та / або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, що надаються його роботодавцем − платником податку на прибуток підприємств безкоштовно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п'яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.
 2. Буде створена Єдина база даних звітів про оцінку, яка буде забезпечувати розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об'єкт нерухомості і його вартість, електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками і користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Нотаріус в обов'язковому порядку повинен буде при посвідченні угод, для яких передбачено чинним законодавством України отримання нотаріусом звіту про оцінку, перевіряти реєстрацію такого звіту в Єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера.

Якщо звіт про оцінку не буде зареєстрований в Єдиній базі даних звітів про оцінку і йому не буде надано унікальний номер, його вважатимуть недійсним.

Єдина база даних звітів про оцінку нерухомого майна створена з метою запобігання заниження бази оподаткування (оціночної вартості) при продажу нерухомого майна.

Категорії платників податку на прибуток в Україні

Що таке податок на прибуток? Це загальнодержавний податок, який стягується безпосередньо з доходів громадян, тобто з фізичних осіб. Податок на прибуток стягується з фізичних осіб, які мають самостійні джерела доходів в Україні, незалежно від їхнього віку, статі, роду занять, громадянства та інших критеріїв.

Платників ПДФО можна розділити на 3 групи:

 • резиденти – фізособи, постійне місце проживання яких знаходиться в Україні. До цієї групи належать громадяни України, особи, які не мають громадянства будь-якої країни, громадяни зарубіжних країн, які проводять на території України як мінімум 183 дні за календарний рік;
 • нерезиденти – фізособи, які проживають або знаходяться в Україні менше 183 днів у році, але здійснюють тут господарську або професійну діяльність, яка приносить їм дохід.
 • податкові агенти – роботодавці, які нараховують, утримують та сплачують податок на прибуток з доходів найманих працівників.

Особи-резиденти сплачують податок на прибуток, виходячи із сумарного доходу за календарний рік, який був ними отриманий в межах або за межами України. Нерезидент сплачують податок з тих доходів, які отримані ним від діяльності, що проводиться на території України.

Від сплати даного податку звільнені особи-нерезиденти, які наділені дипломатичними привілеями або імунітетом. З цих фізичних осіб податок на доходи, отримані від проведення дипломатичної діяльності на території України, не стягується.

Який податок на прибуток в Україні в 2019 році?

Практично всі види доходів оподатковуються базовою ставкою ПДФО 18%. Існують винятки, де ставка встановлена на рівні 5%. Також потрібно пам'ятати, що для багатьох видів доходів зі ставками 5 і 18 відсотків існують свої винятки, які описані в Податковому Кодексі України. У таблиці нижче зібрані найбільш цікаві широкому колу населення види доходів, їхній рівень податкової ставки і пункти в ПКУ, що регулюють її.

Вид доходу Ставка податку Пункт в Податковому Кодексі
Заробітна плата 18% 167.1
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами 18% 167.1
Суми пенсій (включаючи суму їхньої індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, якщо їхній розмір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року 18% 167.4
Пенсії з іноземних джерел, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їхньої виплати 18% 164.2.19
Стипендія, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (в сумі перевищення над значенням прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженої на 1,4 і округленої до найближчих 10 грн.) 18% 165.1.26
Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності 18% 177.1
Прибутки громадян, отримані від здійснення незалежної професійної діяльності 18% п.178.2
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк 18% 170.9
Доходи від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) 18% 170.1
Інвестиційний дохід 18% 170.2
Дохід за зданий брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданих НБУ) 18% 164.2.18
Відсоток на поточний або депозитний банківський рахунок 18% 167.5.1
Відсоток на вклад (депозит) у кредитних спілках 18% 167.5.1
Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) 18% 167.5.1
Дивіденди від акцій і корпоративних прав, нараховані резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів з акцій та / або інвестиційних сертифікатів, що виплачують інститути спільного інвестування) 5% 167.5.2
Дивіденди від акцій і / або інвестиційних сертифікатів та корпоративних прав, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування, а також резидентами & ndash; неплатниками податку на прибуток підприємств 9% 167.5.4
Роялті 18% 170.3.1
Дохід від продажу протягом звітного року більш ніж одного з об'єктів нерухомості 5% 172.2
Дохід від продажу (обміну) об'єкта незавершеного будівництва 5% 172.2
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року двох і більше об'єктів рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда), підлягає оподаткуванню 5% 173.2
Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем – нерезидентом 18% 174.2.3
Іноземні прибутки 18% 170.11.1

ПДФО для пенсійних виплат

Безумовно, великий суспільний резонанс викликає оподаткування пенсійних виплат.

Після внесення змін до Податкового Кодексу України оподаткуванню підлягають пенсійні виплати, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року. На початок 2019 року сума такого прожиткового мінімуму становить 1497 грн., з 1 липня – 1564 грн., з 1 грудня – 1638 грн. Відповідно, 10 розмірів дорівнює 14970 гривень. Із суми перевищення цього порога виплачується ПДФО за стандартною ставкою 18%.

Також за ставкою 18% оподатковуються пенсії, які одержують громадяни України із зарубіжних джерел. Однак, якщо такі пенсійні виплати оподатковуються в країні їхньої виплати, то сплачувати ПДФО з цих пенсій в Україні не потрібно.

Які прибутки не оподатковуються?

У новому Податковому Кодексі вказані види доходів, при отриманні яких сплата податку не потрібна, тобто ставка ПДФО становить 0%. Не сплачується податок на:

 • успадковане майно, якщо одержувачі спадщини є спадкоємцями 1-ї nbsp;і 2-ї черги, відповідно до п.3 ч.1 закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо деяких питань спадкування) №5141;
 • майно, успадковане інвалідами I гр., дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та дітьми-інвалідами;
 • грошові заощадження, поміщені до 02.01.1992 в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяв на території України, або в державні цінні папери, а також грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 ndash;1994 рр. , погашення яких не відбулося;
 • дохід від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об'єктів рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда);
 • дохід від продажу (обміну) не частіше, ніж один раз протягом звітного року житлового будинку, квартири або їхньої частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки, і за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки;
 • дивіденди, нараховані у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює частин участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну вартість нарахованих дивідендів;
 • пенсії, призначені учасникам бойових дій в період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється дія ст.10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту";
 • кошти, анульовані кредитором за кредитом на купівлю єдиного житла (іпотечним), взятого громадянином України в іноземній валюті (реструктуризація іпотечних кредитів).

Особливо виділені в Податковому Кодексі пункти про оподаткування доходів осіб – представників міжнародних організацій, які проводять роботу і втілюють в життя програми з поліпшення енергозбереження та енергоефективності. Не обкладаються податком:

 • кошти, надані платнику ПДФО офіційно діючою в України міжнародною організацією для проведення на території України заходів щодо енергетичної ефективності та енергозбереження, передбачених програмами цієї організації;
 • кошти, отримані платником від фінансової організації або фонду для фінансування програм розвитку енергетичної ефективності та енергозбереження при реалізації проектів цієї організації або фонду.
За матеріалами Maanimo.com
5,01
Коментарі