Вікторія Михайленко
1. Вважаю нагальним зменшення великої диференціації доходів суспільства. Перш за все, шляхом послідовного збільшення мінімальної заробітної плати, яке не тягнуло б за собою збільшення ринкових цін. По-друге, шляхом створення нових робочих місць, які не зможуть замінити інноваційні технології.

2. Дуже актуальним є реформування освіти в Україні. Чому? З університетів виходять випускники, які не підготовлені до роботи на підприємствах та у своїй спеціальності, тому змушені йти на додаткові курси. Доцільним є співпраця університетів із підприємствами, роботодавцями, щоб сформувати програму навчання, яка готувала б студентів до роботи. Це можливо зробити, створивши зв'язну ланку між вишами та роботодавцями.

3. Рекомендую переглянути податкову систему. По-перше, замість податку на прибуток ввести податок на виведений капітал. Це збільшить прибуток, який буде вкладено знов у виробництво. По-друге, зменшити податкові збори для малого і середнього бізнесу для заохочення їхньої діяльності.

4. Важливо взяти курс на підтримку інноваційної діяльності. Одним із факторів Японського економічного дива було застосування новітніх технологій, технологічне переоснащення виробництва.

5. Обмежити вивіз сировини за кордон. Створити або підтримувати виробництво, що займається виготовленням готового продукту. Це буде формувати додану вартість. І готову продукцію вигідніше експортувати.