Лікарняні листи в Україні: видача, порядок оплати та оподаткування

Листки непрацездатності в Україні перестануть існувати з 2020 року. У Верховній Раді 5 грудня прийняли за основу закон № 2275, що вносить зміни у функціонування системи обов'язкового державного соцстрахування. У ньому передбачено, що з 2020 року лікарняні листи оформлятимуться по-новому. Замість звичного паперового документа, який українці запевняли в медустанові, а потім надавали за місцем роботу, буде працювати електронний реєстр листків непрацездатності. Але поки цього офіційно не ввели, дана стаття буде корисна людям при отриманні паперового лікарняного листа на роботу.

Коментарі 1

Правила видачі лікарняного листа

Для отримання допомоги по непрацездатності необхідно в перший день погіршення самопочуття викликати дільничного лікаря. Лікарняний лист оформляється в поліклініці за місцем проживання. Завірений лікарняний лист надається відділу кадрів, а потім бухгалтерії для нарахування оплати.

У разі лікування в стаціонарі датою відкриття лікарняного листа вважається дата госпіталізації. Оформленням та видачею листка непрацездатності займається лікар стаціонару або завідувач відділенням. Згідно з Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян пpаво видачі лікарняних листів надається:

 • Лікуючим лікарям державних і комунальних закладів охорони здоров'я;
 • Лікуючим лікарям стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Міністерства праці та соціальної політики України;
 • Лікуючим лікарям туберкульозних санаторно-курортних закладів;
 • Фельдшерам в місцевостях, де відсутній лікар, а також на плаваючих суднах. Список цих фельдшерів затверджується щороку органами охорони здоров'я;
 • Лікуючим лікарям закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та лікарям, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики як ФОП (фізичні особи - підприємці).

Не мають права видачі листків непрацездатності:

 • Лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;
 • Лікарі станцій переливання крові;
 • Лікарі установ судово-медичної експертизи;
 • Лікарі бальнеогрязелікувальних, косметологічних і фізіотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік;
 • Лікарі будинків відпочинку;
 • Лікарі туристичних баз;
 • Лікарі зубопротезних поліклінік (відділень);
 • Лікарі санітарно-профілактичних установ;
 • Лікарі лікувально-профілактичних установ усіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.

На скільки днів дають лікарняний лист пацієнтові який знову звернувся, залежить від його первинного діагнозу. При зверненні в поліклініку лікарняний видається на термін від 1 до 5 днів, потім може бути продовжений ще на 5 за рішенням лікаря. Загальна тривалість лікарняного листа залежить від стану хворого і лікарських приписів щодо реабілітації. Максимальний термін безперервного перебування на лікарняному становить 12 місяців в разі серйозних травм, складного післяопераційного періоду або при гострих захворюваннях, наприклад, туберкульоз.

Основні поправки в розрахунку лікарняних листів

У законодавство, регулююче порядок нарахування лікарняних в Україні були внесені істотні зміни з 2016 року, які залишилися і на 2019 рік. Нові правила стосуються 6 пунктів:

 1. Для виплати допомоги в Україні застосовується єдиний розрахунок середньоденного заробітку, незалежно від того, виданий лікарняний лист по захворюванню або у зв'язку з вагітністю та пологами.
 2. Для визначення середнього заробітку застосовується розрахунковий період, рівний 12 місяцям, а не 6-ти, як раніше.
 3. Середньоденний заробіток розраховується, виходячи з нарахованої за останні 12 місяців заробітної плати або доходів, які оподатковуються ЄСВ або страховими внесками, розподілом сумарних нарахувань на загальне число календарних днів трудової зайнятості в розрахунковому періоді.
 4. Застосовуються єдині правила розрахунку оплати для всього терміну хвороби, як з 1-го по 5-й, так і з 6-го дня захворювання.
 5. Позначено 4 поважні причини, час відсутності за якими виключається з розрахункового періоду лікарняного листа – захворювання, відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, лікарняні листи по догляду за дітьми віком до 3-х річного віку і відпустка без збереження оплати праці.
 6. Особам, які працюють за сумісництвом, розрахунок лікарняних листів в 2019 році в Україні здійснюється орієнтуючись на розрахунковий період працевлаштування за сумісництвом (за основним місцем роботи і на кожному з неосновних).

Оплата лікарняних листів в 2020 році

Спираючись на встановлені законодавством зміни, лікарняний лист в 2019 році в Україні оплачується наступним чином. 5 перших днів непрацездатності працівника оплачуються за рахунок підприємства, всі наступні - за рахунок соціального фонду. При цьому виплачується відсоток від усередненого заробітку за розрахунковий період за схемою:

 • при страховому стажі менше 3 років – 50% від середньої заробітної плати;
 • від 3 до 5 років – 60%;
 • від 5 до 8 років – 70%;
 • більше 8 років – в розмірі 100%.

Пільгові категорії працівників незалежно від стажу отримують 100% від свого усередненого заробітку за розрахунковий період. При розрахунку суми декретних виплат величина страхового стажу не враховується, тобто оплата також становить 100% усередненого заробітку співробітниці.

Розрахунковий період для обчислення розміру виплат

Не у всіх випадках розрахунковий період для нарахувань за лікарняним листком може становити 12 і більше календарних місяців. У деяких ситуаціях застосовується дещо інша схема для нарахування. Листки непрацездатності у 2019 році в Україні розраховуються і сплачуються згідно з Порядком №1266. У цьому документі роз'яснюються нюанси обчислення розрахункового періоду і оплати лікарняного листа. Варіанти тривалості розрахункового періоду можуть бути такими:

 • 12 і більше календарних місяців, які були відпрацьовані до початку захворювання або декретної відпустки;
 • більше 1-го, але менше 12-ти календарних місяців;
 • менше місяця;
 • жодного дня.

При страховому стажі менше 12 місяців розрахунковим періодом вважається фактичне число календарних місяців, повністю опрацьованих до виникнення страхового випадку. При страховому стажі працівника на фірмі чи підприємстві менше 1-го місяця за розрахунковий період береться число днів, фактично опрацьованих до настання хвороби.

Якщо до відкриття лікарняного співробітник практично не пропрацював жодного дня (страховий випадок збігся з датою виходу на роботу), то розрахунковий період відсутній, а за усереднений денний заробіток приймається розмір окладу, розділений на середнє число календарних днів у місяці, що дорівнює 30,44.

З розрахункового періоду віднімаються дні, невідпрацьовані співробітником з поважної причини, то є лікарняні, період декретної відпустки або відпустки без збереження зарплати. Святкові і офіційно визнані неробочими днями не віднімаються з розрахункового періоду.

Оформлення та оплата лікарняних листів по вагітності та пологах

Згідно з законодавством, лікарняний по вагітності та пологах в 2019 році в Україні відкривається з настанням 30-го тижня вагітності. У цьому випадку листок непрацездатності видається терміном на 126 днів, 70 з яких – до дати пологів і 56 – після них. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами буде виплачуватися в повному розмірі усередненого заробітку і не залежить від тривалості страхового стажу жінки.

До розрахункового періоду не включаються:

 • лікарняний лист, виданий по захворюванню;
 • час попередньої відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • лікарняний лист по догляду за дітьми, які не досягли 3-річного віку (або 6-річного віку за медичними показаннями).

Детальніше про оформлення та оплати лікарняного по вагітності та пологах дивіться тут.

Як рахується розмір декретної допомоги, якщо страховий стаж жінки менше 6 місяців?

Тут застосовуються обмежуюючи мінімальний і максимальний критерії. Мінімальний критерій дорівнює мінімальній заробітній платі, розділеної на середню кількість днів у місяці – 30,44, максимальний – дподвійній величіні мінімальної зарплати, розділеної на 30,44.

Для розрахунку лікарняного листа середньоденний заробіток визначається відповідно до фактичних виплат в розрахунковому періоді, а потім порівнюється з мінімальним і максимальним критеріями. Якщо отримана величина середньоденного заробітку:

 • не вище мінімального критерію –в розрахунок допомоги береться за основу величина мінімального показника;
 • вище мінімального, але не досягає максимального критерію – в розрахунок береться отримана цифра середньоденного заробітку;
 • вище максимального критерію – для розрахунку береться величина максимального показника.

Приклади розрахунку лікарняних листів

Як оплачується лікарняний в Україні за законодавством в 2019 р.? Для наочності слід розібрати порядок нарахування допомоги в окремих випадках. Нижче наведені приклади розрахунку лікарняного в Україні при різних показниках страхового стажу.

Приклад нарахування при страховому стажі більше 8 років

Співробітник відділу кадрів з 9-річним стажем роботи на підприємстві хворів з 18.02.19 р по 22.02.19 р Заробітна плата за попередні 12 місяців (з лютого по січень) склала 52 тис. Грн. Розрахунок допомоги:

1) 52000 / 365 = 142,47 – середньоденний заробіток;

2) 142,47 × 5 = 712,33 грн. – розмір виплати за лікарняним листком.

Приклад нарахування при страховому стажі менше 12 місяців

У комерційну фірму з 01.03.2019 р прийнята нова співробітниця. З 19.10.2019 р вона йде в декретну відпустку. Сумарна зарплата, нарахована за час роботи, склала 25 тис. Грн. Розмір декретних виплат буде обчислюватися так:

1) 25 000 / 232 = 107,76 – середньоденний заробіток. (232 - кількість календарних днів, відпрацьованих співробітницею з 1 березня до 19 жовтня);

2) 107,76 × 126 = 13 577,76 грн. – розмір оплати лікарняного листа.

Приклад розрахунку допомоги при наявності разових премій і попередніх лікарняних

Співробітник зі стажем роботи 10 років надав лікарняний лист з 15.03.19 р по 26.03.19 р Нарахована заробітна плата за розрахунковий період склала 62400 грн., В тому числі матеріальна допомога від підприємства – 2800 грн., допомога по непрацездатності за 6 днів хвороби в січні – 920 грн.

1)термін лікарняного листа виключаємо з розрахункового періоду: 366 – 6 = 360 днів;

2) суму оплати за лікарняним листком також віднімаємо з нарахованих коштів: 62400 – 920 = 61480 грн.;

3) 61480 / 360 = 170,78 – середньоденний заробіток;

4) оплата лікарняного за рахунок роботодавця в березні складе 170,78 × 5 = 853,90 грн.;

5) за рахунок Фонду 170,78 × 7 = 1195,46 грн.

Суму матеріальної допомоги з підрахунку середньоденного заробітку виключати не слід.

Оподаткування лікарняних листів

Суми, нараховані за лікарняними листками – це доходи, які підлягають оподаткуванню. Якими податками обкладаються лікарняні, отримані через хворобу, і декретні виплати?

Оподаткування лікарняних в 2019 році в Україні проходить наступним чином: з суми лікарняного з співробітника утримується 18% ПДФО (без будь-яких вирахувань), а підприємство-роботодавець з суми лікарняного оплачує 22% ЄСВ.

За матеріалами Maanimo.com
Коментарі
 • Наталья Черноусова5 червня
  Наталья Черноусова

  Зауваження по оподаткуванню лікарняних листів: ПДФО справляється тільки з суми лікарняного з співробітника. Суми декретних виплат не підлягають оподаткуванню ПДФО.